Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
June 23, 2013
Image Size
4.4 MB
Resolution
5000×4000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
401
Favourites
22 (who?)
Comments
68
Downloads
0
×
[L4S] Summer Festival by Velger96 [L4S] Summer Festival by Velger96
For :iconlandof4seasons:
----------
một ngày trời của tui ôi trời ơi :iconpapmingplz:
....ban đầu còn tính cho 2 bé nắm tay nhau cơ, nhưng mà vì thấy quá sến súa nên thôi :iconmingcryplz:
.
.
.
.....i suck at drawing fireworks okai//kicked
----------
:iconariisha: (c) Me
:iconairheadnene: (c) :icona-o-z-o-r-a:
Add a Comment:
 
:iconkuno-san:
Kuno-san Featured By Owner Jun 25, 2013  Student Traditional Artist
đèn đường =]]]

pháo bông =]]]]]]]]

ôi thật epic ;w;
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
hãy làm epic hơn tôi đi :iconpapcryplz:
mấy người dư sức mà, tui thấy tranh mấy người vẽ rồi :iconpapmingplz:
Reply
:iconkuno-san:
Kuno-san Featured By Owner Jun 25, 2013  Student Traditional Artist
không! :iconpapcryplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
phũ....phũ quá :iconmingcryplz:
Reply
:iconkuno-san:
Kuno-san Featured By Owner Jun 25, 2013  Student Traditional Artist
do lười trẻ à :iconmingplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
đừng lười nữa :iconmingtearsplz:
Reply
:iconkuno-san:
Kuno-san Featured By Owner Jun 25, 2013  Student Traditional Artist
khó nhắm :iconmingplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
khó cái gì, mấy người dư sức làm í mà :iconmingrollplz:
nhìn đâu cũng thấy ming :iconpapmingplz:
Reply
(1 Reply)
:iconzynkie:
zYnKiE Featured By Owner Jun 24, 2013  Student
Lãng mạn kinh khủng :icongyaaplz:

Sâu dô ai hường phấn! nhìn xinh vô cùng lun :iconpapmingplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
thế là đã lãng mạn rồi sao ? :iconmingcryplz:
....cơ mà cảm ơn nhóe :iconmuahplz:
Reply
Add a Comment: